Seminarium - säker lagring av krypteringsnycklar med HSM

Frukostseminarium

Hardware Security Modules (HSM) är lösningen som börjar få en större spridning och vi bjuder därför in till detta seminarium för att ge en orientering i området samt presentera HSM lösningar från SafeNet.

Anledningen till den ökande efterfrågan är behovet av att skapa tillit i hanteringen av känslig säkerhetsinformation såsom krypteringsnycklar då allt fler organisationer sätter upp egna PKIer och använder allt fler certifikat och DNSSEC implementeras. Även elektronisk signering av t.ex. dokument för effektivare processer och e-tjänster blir allt vanligare.

Certezza har arbetat i många projekt ute i offentlig sektor och privata företag med bland annat PKI, DNSSEC och certifikat och de rutiner och policy som hör till. Inte minst har vi stor kunskap om och erfarenhet av införande av HSM.

SafeNet har lösningar för olika behov inom området HSM som väl möter de krav som vi på Certezza tycker bör ställas på lösningar för förvaring av krypteringsnycklar.

Program
8.00  Frukost
8.30 Vad är HSMer, vad används de till samt vad erbjuder marknaden
8.45 Presentation av Safenet HSM lösningar samt några praktiska tillämpningar
9.15 Summering och frågor
9.30 Slut
 
Tider Tisdagen den 22 maj kl. 8.00 - 9.30 Frukost serveras 8.00 – 8.30
  
Plats Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61 i Stockholm

Kostnad Seminariet är kostnadsfritt

Anmälan görs per e-mail till sales@certezza.net

Funderar ni kring dessa frågor men inte kan vara med på vårt seminarium så maila sales@certezza.net så kontaktar vi er för ett möte.

OBS! Detta är en fristående del i en seminarieserie Certezza har kring säker lagring och hantering av säkerhetsinformation.

Säkerhetsbrevet